• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

ข่าวสารตามมาตรา 9

ข่าวสารตามมาตรา 9

นายก อบต.บ้านพลวง

นายเลียงศักดิ์ เผยศิริ

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์