• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

งานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

  • โทรศัพท์  044558916
  • กล่องรับความคิดเห็น หน้าที่ทำการ อบต.บ้านพลวง
  • เว็บไซต์  www.banpluang.go.th
  • อีเมล์ saraban@banpluang.go.th
  • เฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง
  • ที่ทำการ อบต.บ้านพลวง ม.6 ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
  • แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

แนวทางฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ข้อมูลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน

สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจจิตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์