• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

งานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์

  • โทร 044558916
  • โทรสาร 044558917
  • www.banpluang.go.th
  • ที่ทำการ อบต.บ้านพลวง ม.6 ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

คู่มือ

 

แนวทางฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียน

นายก อบต.บ้านพลวง

นายเลียงศักดิ์ เผยศิริ

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์