• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

สถิติการเกิดภัยประจำปี 2564

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

อัคคีภัย
พื้นที่เกิดเหตุ จำนวน (ครั้ง)
เหตุไฟลามทุ่ง  บ้านโคกตะเคียน  หมู่ 6
วันที่  27  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16.40 น.
1
รวม

 

วาตภัย
พื้นที่เกิดเหตุ ผู้ประสบภัยจำนวน(ราย)
บ้านอำปึลกง หมู่ 9
วันที่ 14 มีนาคม 2564
1
รวม

 

การแพทย์ฉุกเฉิน
อุบัติเหตุ – เจ็บป่วยฉุกเฉิน
เดือน / พ.ศ. อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน รวม
ตุลาคม พ.ศ. 2563 7 13 20
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 6 17 23
ธันวาคม พ.ศ. 2563 16 19 35
มกราคม พ.ศ. 2564 8 20 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 4 16 20
มีนาคม พ.ศ. 2564 6 14 20
เมษายน พ.ศ. 2564
พฤษภาคม พ.ศ. 2564
มิถุนายน พ.ศ. 2564
กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สิงหาคม พ.ศ. 2564
กันยายน พ.ศ. 2564
รวม 47 99 146

นายก อบต.บ้านพลวง

นายเลียงศักดิ์ เผยศิริ

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์