• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

สถิติการเกิดภัยประจำปี 2564

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

อัคคีภัย
พื้นที่เกิดเหตุ จำนวน (ครั้ง)
เหตุไฟลามทุ่ง  บ้านโคกตะเคียน  หมู่ 6
วันที่  27  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16.40 น.
1
รวม

 

วาตภัย
พื้นที่เกิดเหตุ ผู้ประสบภัยจำนวน(ราย)
รวม

 

การแพทย์ฉุกเฉิน
อุบัติเหตุ – เจ็บป่วยฉุกเฉิน
เดือน / พ.ศ. อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน รวม
ตุลาคม พ.ศ. 2563 7 11 18
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 6 17 23
ธันวาคม พ.ศ. 2563 16 19 35
มกราคม พ.ศ. 2564 8 20 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
มีนาคม พ.ศ. 2564
เมษายน พ.ศ. 2564
พฤษภาคม พ.ศ. 2564
มิถุนายน พ.ศ. 2564
กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สิงหาคม พ.ศ. 2564
กันยายน พ.ศ. 2564
รวม 37 67 104

นายก อบต.บ้านพลวง

นายเลียงศักดิ์ เผยศิริ

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์