• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

สถิติการเกิดภัยประจำปี 2566

1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

อัคคีภัย
พื้นที่เกิดเหตุ จำนวน (ครั้ง)
ไฟลามทุ้ง วันที่ 14 เมษายน 2566 พื้นที่ หมู่ 10 บ้านตาโสร์ 1
ไฟลามทุ้ง วันที่ 16 เมษายน 2566 พื้นที่ หมู่ 8 บ้านนิคมซอยสอง 1
ไฟลามทุ้ง วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 พื้นที่ หมู่ 12 บ้านกุมพะเนียง 1
เพลิงไหม้โรงเลี้ยงสัตว์(คอกวัว) บ้านโคกเพชร หมู่ 11 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 1
รวม

 

วาตภัย
พื้นที่เกิดเหตุ ผู้ประสบภัยจำนวน(ราย)
วาตภัย วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พื้นที่ หมู่ ๒ บ้านพลวงใต้ 1
วาตภัย วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ พื้นที่ ตำบลบ้านพลวง 8
รวม

 

การแพทย์ฉุกเฉิน
อุบัติเหตุ – เจ็บป่วยฉุกเฉิน
เดือน / พ.ศ. อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน รวม
ตุลาคม พ.ศ. 2565 7 8 15
พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 5 14 19
ธันวาคม พ.ศ. 2565 3 17 20
มกราคม พ.ศ. 2566 7 12 19
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 8 4 12
มีนาคม พ.ศ. 2566 8 11 19
เมษายน พ.ศ. 2566 5 12 17
พฤษภาคม พ.ศ. 2566 9 19 28
มิถุนายน พ.ศ. 2566
กรกฎาคม พ.ศ. 2566
สิงหาคม พ.ศ. 2566
กันยายน พ.ศ. 2566
รวม

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์