• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

สถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 (รายเดือน)

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์