• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

แผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงานรอบปี พ.ศ.2565

  • แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
  • แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
  • รายงานผลการดำเนินงานในรอบงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ12 เดือน)
  • การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดติดตาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนดำเนินงานรอบปี พ.ศ.2564

 

แผนดำเนินงานรอบปี พ.ศ.2563

แผนดำเนินงานรอบปี พ.ศ.2562

แผนดำเนินงานรอบปี พ.ศ.2561

แผนดำเนินงานรอบปี พ.ศ.2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศแผนดำเนินการ

ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการ

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์