• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานรอบปี พ.ศ.2567

แผนดำเนินงานรอบปี พ.ศ.2566

แผนดำเนินงานรอบปี พ.ศ.2565

แผนดำเนินงานรอบปี พ.ศ.2564

 

แผนดำเนินงานรอบปี พ.ศ.2563

แผนดำเนินงานรอบปี พ.ศ.2562

แผนดำเนินงานรอบปี พ.ศ.2561

แผนดำเนินงานรอบปี พ.ศ.2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศแผนดำเนินการ

ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการ

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์