• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

การใช้เชือกกู้ภัย

  • เอกสารเผยแพร่เรื่อง "การใช้เชือกกู้ภัย" ในบทเรียนนี้ จะได้รับความรู้และทักษะทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ในการใช้เชือ

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์