• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.


นายพนม ดวงราษี

นายก อบต.
โทร 081 9991077

นายแถม อิดประโคน

รองนายก อบต.
โทร 089 8490578

นายหิรัญ จูสกุล

รองนายก อบต.
โทร 082 1517535

นางสาระภี คิดดีจริง

เลขานุการนายกฯ
โทร 085 2005715

นางลำดวน ยอดภิรมย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 087 9050616

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์