• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

งบการเงินประจำเดือน

รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2566

  • งบทดลอง
  • รายรับจริง
  • รายจ่ายจริง
  • รายรับ-รายจ่ายจริง

รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2566

รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์