• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

โครงการโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางท้องถิ่น สร.ถ. 107-015 บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพลวง

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) รหัสสายทาง สร.ถ.107-013 ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านพลวง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพลวง

นายก อบต.บ้านพลวง

นายเลียงศักดิ์ เผยศิริ

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์