• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

ประกาศจัดสรรเงินโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ประเภทกองทุนไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าสุรินทร์ 2

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์