• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)ประจำปี พ.ศ.2566

แนวทางการตามนโยบาย NO Gift Policy

 

   ประกาศ No gift policy  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์