• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะรายไตรมาส (e-GP)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะรายไตรมาส (e-GP)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะรายไตรมาศ (e-GP) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรายชื่อผู้ชนะรายไตรมาส (e-GP)ประจำปีงบประมาณ 2563

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์