• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์