• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์