• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

สถิติการเกิดภัยประจำปี 2563

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

อัคคีภัย
พื้นที่เกิดเหตุ จำนวน (ครั้ง)
เหตุไฟลามทุ่ง บ้านพลวงใต้ หมู่ 2
วันที่ 31 มกราคม 2563
1
เหตุไฟลามทุ่ง ข้างกำแพงวัดบัลลังก์ศิลาอาส์น หมู่ 4
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
1
เหตุไฟลามทุ่ง บ้านตาโสร์ หมู่ 10
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
1
เหตุไฟลามทุ่ง บ้านพลวง หมู่ 1
วันที่ 1 มีนาคม 2563
1
เหตุไฟลามทุ่ง บ้านโคกตะเคียน หมู่ 6
วันที่ 11 มีนาคม 2563
1
เหตุไฟลามทุ่ง บ้านพลวง หมู่ 1
วันที่ 15 มีนาคม 2563
1
เหตุไฟลามทุ่ง บ้านกุมพะเนียง หมู่ 12
วันที่ 27 มีนาคม 2563
1
เหตุไฟลามทุ่ง บ้านบัลลังก์ หมู่ 4
วันที่ 31 มีนาคม 256
1
เหตุไฟลามทุ่ง บ้านพลวงใต้ หมู่ 2
วันที่ 7 เมษายน 2563
1
เหตุไฟลามทุ่ง บ้านโคกตามอน หมู่ 5
วันที่ 11 เมษายน 2563
1
เหตุไฟลามทุ่ง บ้านกุมพะเนียง หมู่ 12
วันที่ 15 เมษายน 2563
1
รวม 11

 

วาตภัย
พื้นที่เกิดเหตุ ผู้ประสบภัยจำนวน(ราย)
บ้านนิคมซอยสอง หมู่ 8
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563
1
รวม 1

 

การแพทย์ฉุกเฉิน
อุบัติเหตุ – เจ็บป่วยฉุกเฉิน
เดือน / พ.ศ. อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน รวม
ตุลาคม พ.ศ. 2562 10 11 21
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 9 12 21
ธันวาคม พ.ศ. 2562 13 8 21
มกราคม พ.ศ. 2563 5 12 27
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 4 17 21
มีนาคม พ.ศ. 2563 6 17 23
เมษายน พ.ศ. 2563 3 24 27
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 4 19 23
มิถุนายน พ.ศ. 2563 8 16 24
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 15 15 30
สิงหาคม พ.ศ. 2563 8 15 23
กันยายน พ.ศ. 2563 4 11 25
รวม 89 177 266

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์