• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

สถิติการเกิดภัยประจำปี 2565

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

อัคคีภัย
พื้นที่เกิดเหตุ จำนวน (ครั้ง)
รวม

 

วาตภัย
พื้นที่เกิดเหตุ ผู้ประสบภัยจำนวน(ราย)
รวม

 

การแพทย์ฉุกเฉิน
อุบัติเหตุ – เจ็บป่วยฉุกเฉิน
เดือน / พ.ศ. อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน รวม
ตุลาคม พ.ศ. 2564
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ธันวาคม พ.ศ. 2564
มกราคม พ.ศ. 2565
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
มีนาคม พ.ศ. 2565
เมษายน พ.ศ. 2565
พฤษภาคม พ.ศ. 2565
มิถุนายน พ.ศ. 2565
กรกฎาคม พ.ศ. 2565
สิงหาคม พ.ศ. 2565
กันยายน พ.ศ. 2565
รวม

นายก อบต.บ้านพลวง

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์