• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

สถิติการเกิดภัยประจำปี 2565

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

อัคคีภัย
พื้นที่เกิดเหตุ จำนวน (ครั้ง)
รวม

 

วาตภัย
พื้นที่เกิดเหตุ ผู้ประสบภัยจำนวน(ราย)
รวม

 

การแพทย์ฉุกเฉิน
อุบัติเหตุ – เจ็บป่วยฉุกเฉิน
เดือน / พ.ศ. อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน รวม
ตุลาคม พ.ศ. 2564 4 7 11
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 15 15 30
ธันวาคม พ.ศ. 2564 16 15 31
มกราคม พ.ศ. 2565 9 16 25
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 10 16 26
มีนาคม พ.ศ. 2565 7 8 15
เมษายน พ.ศ. 2565 6 5 11
พฤษภาคม พ.ศ. 2565
มิถุนายน พ.ศ. 2565
กรกฎาคม พ.ศ. 2565
สิงหาคม พ.ศ. 2565
กันยายน พ.ศ. 2565
รวม

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์