• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

สถิติการเกิดภัยประจำปี 2567

1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

อัคคีภัย
พื้นที่เกิดเหตุ จำนวน (ครั้ง)
รวม

 

วาตภัย
พื้นที่เกิดเหตุ ผู้ประสบภัยจำนวน(ราย)
รวม

 

การแพทย์ฉุกเฉิน
อุบัติเหตุ – เจ็บป่วยฉุกเฉิน
เดือน / พ.ศ. อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน รวม
ตุลาคม พ.ศ. 2566 11 19 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 12 22 34
ธันวาคม พ.ศ. 2566 15 19 34
มกราคม พ.ศ. 2567 24 19 43
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 6 25 31
มีนาคม พ.ศ. 2567 18 25 43
เมษายน พ.ศ. 2567
พฤษภาคม พ.ศ. 2567
มิถุนายน พ.ศ. 2567
กรกฎาคม พ.ศ. 2567
สิงหาคม พ.ศ. 2567
กันยายน พ.ศ. 2567
รวม

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์