• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2567

  • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567
  • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566
  • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
  • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2564

  • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์