• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563

นายก อบต.บ้านพลวง

นายเลียงศักดิ์ เผยศิริ

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์