• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

One Stop Service องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

 

—————————————————————————————————————–

          1. ปีงบประมาณ 2567          ไตรมาสที่  1        ไตรมาสที่ 2       ไตรมาสที่ 3       ไตรมาสที่ 4

 

 

 

 

 

 

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์