• เวลาทำการ จ.ศ. 8.30 - 17.00 น.

ประกาศ อบต.บ้านพลวง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานธุรการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

นายก อบต.บ้านพลวง

IC1_11

นายพนม ดวงราษี

ปลัด อบต.บ้านพลวง

นางลำดวน ยอดภิรมย์